Dansk-tysk biobank og innovationsplatform
for stamceller til knogleregeneration

Udvinde

Vi har udviklet en metode til indsamling af knoglestamceller under rutinemæssigt udførte operationer på knogler.
Til ovenstående formål har vi udviklet en prototype af et nyt medicinsk apparat, samt søgt patent på dette.

Indlagre

Vi har udviklet en håndteringskæde for sikker transport af knoglemateriale fra operationsstue til laboratorium, hvor den endelige stamcelle-oprensning foregår.

Vi har oplagret indsamlede celler under forskellige forhold og evalueret deres egenskaber for at sikre en acceptabel kvalitet til yderligere dyrkning eller klinisk anvendelse.

Anvende

De involverede hospitaler er forbundet gennem et særligt udviklet databasesystem, der muliggør deling af data under samtidig hensyntagen til EU’s databeskyttelses- og privatlivs-regulativer.

Vi afvejer i øjeblikket fordele og ulemper ved forskellige organisationsformer for BONEBANK.


BONEBANK blev finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Tidsrum: sep. 2015 – aug. 2020 | Samlede budget: 3,9 mio. Euro, hvoraf 2,21mio. Euro er finansiel støtte

 

Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.