Projekt

På nuværende tidspunkt bliver knoglemarv og knoglefragmenter indeholdende værdifulde stamceller kasseret under rutinemæssige knogleoperationer. Disse stamcellers potentiale ligger primært indenfor regenerativ medicin, såsom behandling af knoglebrud.

Vores mål er at høste disse stamceller med nye instrumenter og metoder, og oplagre dem i transnationale biobanker. Således kan denne værdifulde ressource blive gjort tilgængelig for terapeutiske formål og forskning i nye behandlingsformer.

 

Målsætninger

 • Udvikling af en transnational metode til indsamling, opbevaring, brug og kvalitetskontrol af knoglemateriale, der lever op til lovgivningens krav (GMP)
 • Udvikling af et celle-produkt, der efterlever GMP-kravene
 • Grundlæggelse af en BONEBANK organisation
 • Etablering af en kompetence-atlas indenfor knoglestamceller i den dansk-tyske grænseregion, som kan tiltrække interregional interesse
  Gratis oprettelse for at drage fordel af disse regionale kompetencer sker på www.lsnxchange.de.
  BONEBANK Kompetenceatlasset kan findes på hjemmesiden efter login.

Resultater

Brug af Stamceller

BONEBANK skaber forudsætningerne for et bredt område
af stamcellers anvendelse indenfor behandling
af knoglelidelser:

 • Oplagring til fremtidig brug af andre forskningsgrupper og i kliniske studier af stamcellebehandling
 • Indsamling til fremtidigt brug af donor eller dennes nære familie
 • Forbedring af medicinske produkter udvikling af nye behandlingsformer i den dansk-tyske grænseregion
 • Donation til andre patienter
© BONEBANK 2019
© BONEBANK 2019

Fremtidig Brug af Resultater

Læger og hospitaler
implementerer BONEBANK-tilgangen til indsamling af

knoglemarvsstamceller under rutineoperationer.

 

Offentligt og privat drevne biobanker
er en del af BONEBANK-værdikæden i forhold til
opbevaring og markedsføring af stamceller.


Forskere i den offentlige sektor
kan anvende knoglemarvsstamceller til videnskabelige
formål.


Life Science industrien (medico, biotek, farma)
kan erhverve knoglemarvsstamceller til forskning og
udvikling af behandlinger.


Politikere og befolkning
forstår knoglemarvsstamcellers potentiale for regenerativ
medicin og værdien af BONEBANK netværket for
grænseregionen.