Klinisk Immunologisk Afdeling, Næstved Sygehus

Klinisk Immunologisk Afdeling har myndighedsgodkendelse som vævscenter til håndtering af humane celler og væv. Afdelingen varetager høst, håndtering og nedfrysning af stamceller fra patienter med hæmatologiske sygdomme til anvendelse ved autolog stamcelletransplantation. Afdelingen har en allogen knoglebank, som modtager knoglevæv fra patienter, der gennemgår operation på en af regionens ortopædkirurgiske afdelinger. Afdelingen råder over et højt specialiseret renrum klasse B, hvor håndtering af cellulære produkter til patientbrug foregår. Aktuelt har afdelingen opsat metode for dyrkning af mesenkymale stamceller med henblik på opbygning af en allogen stamcellebank og anvendelse i kliniske studier. Afdelingen udfører diverse flowcytometriske analyser, herunder analyser for karakterisering af henholdsvis hæmatopoietiske og mesenkymale stamceller. Specifikationer for råvare-, del- og slutprodukter er dokumenteret i afdelingens kvalitetsstyringssystem og ligeledes i afdelingens blodbankssystem, hvilket sikrer korrekt mærkning og fuld sporbarhed for alle materialer og vævskomponenter. Til hjemmesiden

Opgaver i projektet:

  • Fremstilling af trombocytlysat til anvendelse i dyrkningsmedier efter GMP
  • Udvikling af dyrkningsprotokol for mesenkymale stamceller ud fra knoglemarv fra patienter som gennemgår planlagt hoftekirurgi
  • Opsætning af analyser til karakterisering og kvalitetskontrol
  • Opsætning af råvare-, del- og slutprodukter i afdelingens blodbankssystem for sikring af fuld sporbarhed og korrekt mærkning
  • Udarbejde og indsende ansøgning om GMP godkendelse af MSC-produkt til kliniske studier

Kontakt:

Susanne Saekmose
Ringstedgade 77B, 4700 Næstved
E-Mail: sugs@regionsjaelland.dk