Sektion for translationel kirurgisk onkologi & biobanker, Klinik for kirurgi og Interdisciplinary Center for Biobanking-Lübeck (ICB-L), Universitet Lübeck og Universitetshospital Slesvig-Holsten, Campus Lübeck

Sammen med Frauenhofer Forskningsinstitut for Marin Bioteknologi (EMB) er ICB-L en del af den forskningsdrevne biobank ved BioMedTech, Lübecks Biomedicinske Ingeniørvidenskabscampus. Indenfor BONEBANK-projektet er det ICB-L’s rolle at etablere infrastrukturen for indsamling og behandling af biologisk materiale og tilhørende kliniske data, samt at gøre disse tilgængelige for forskning. Efterfølgende udfører Sektionen for Translationel Onkologisk Kirurgi og Biobanking, Klinik for Kirurgi (STOB, Kirurgisk Klinik) proteom- og genom-analyser, for at sikre en høj kvalitet af de dyrkede stamceller.

Opgaver indenfor projektet:

  • Høst af stamceller fra knogleprøver
  • Validering af den udviklede og etablerede metode til molekylær kvalitetssikring samt dennes tilpasning til GMP-krav

Fuldførte opgaver:

  • Teknisk infrastruktur til stamcellebiobanken

 

Kontakt:
Jens Habermann (ICB-L & STCOB)
Ratzeburger Allee 160
23562 Lübeck
Email: habermann@biobank.uni-luebeck.de