Om vores aktiviteter


Fem år BONEBANK - og det fortsætter

31.08.2020 – Efter fem års vellykket samarbejde fandt den  endelige konference af BONEBANK sted den 20. august 2020. Efter et  paneldiskussion om anvendelsen af stamcellebehandling præsenterede partnerne deres resultater i korte  præsentationer. "Konferencen repræsenterer på en rigtig god måde, hvad partnerne har opnået i projektet. Sammen har vi udviklet en unik værdikæde, og jeg ser frem til yderligere samarbejde med partnerne i den nystiftede BONEBANK Interest Group", sagde hovedpartner Lina Nießen.
Med BONEBANK interessegruppe fortsætter netværket omkring brug af stamceller ud over projektet. Netværket er en platform for fremtidige projekter og studier. Institutioner og virksomheder opfordres til at blive medlemmer.
til konferencevideoen


Resultater offentliggjort

10.8.2020 – Projektpartnerne præsenterede deres resultater i publikationer for forskellige målgrupper:


Save the date: Final BONEBANK-Conference goes online

07.07.2020 – Den 20. august finder BONEBANKs sidste konference sted online. De tyske og danske projektpartnere præsenterer deres succes for det sidste halvandet år. Hvordan kan ekstraktionen af stamceller forenkles? Hvilke kvalitetsstandarder skal opfyldes? Hvordan kan BONEBANK drage fordel af Smart Data? Eksperterne besvarer disse og yderligere spørgsmål fra 9.30 til 13.00. Arrangementet er en CME-certificeret avanceret træning. En registrering er let (navn, e-mail-adresse, adgangskode). Til programmet


Instruktion i brug af BONEBANK-datacenter

28.01.2020 – IT-oplæringen i brug af BONEBANK Data Center foregik 27. januar 2020 i Lübeck. Kai Diercks og Christina Bober fra soventec oplærte personerne, der kommer til at arbejde med databasen over stamcelleprøver. De forklarede strukturen og brugen af den centrale IT-løsning (BONEBANK DB): Hvordan opretter jeg specifikke formularer? Hvordan opretter jeg brugere og tildeler adgangsrettigheder? Og frem for alt: Hvordan søger jeg på specifikke parametre for de opbevarede prøver? Disse træningskurser er en forudsætning for effektiv anvendelse af biobanken. Ydermere er der i systemet høje standarder for datasikkerhed, og EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) overholdes.


Professor Habermann i styringskomitéen for GBN og GBA

13.01.2020 German Biobank Node (GBN) og German Biobank Alliance (GBA) har valgt en ny styringskomité. BONEBANK-projektpartner, professor Dr. Jens Habermann fra det tværfaglige center for biobanking-Lübeck (ICB-L), blev valgt til kategorien 'Biobankrepræsentant'.
Styringskomitéen støtter GBN i implementeringen af arbejdsprogrammet og sikrer, at GBAs biobanker kan samarbejde effektivt. Udvalget beslutter alle GBA-spørgsmål og udformer den strategiske retning. Hos BONEBANK er professor Habermanns team ansvarlig for validering af etablerede metoder til bestemmelse af molekylær kvalitet og deres tilpasning til GMP-betingelserne.


“Kompetenceatlas” udviklet for BONEBANK

10.12.2019 - Der er mange virksomheder og institutioner i den tysk-danske grænseregion, der arbejder indenfor stamceller, knoglereparation og relaterede behandlingsformer. For tættere at forbinde disse regionale kompetencer har projektpartneren Life Science Nord udviklet en online søgemaskine. Denne funktion er implementeret i projektpartnerens allerede eksisterende samarbejdsportal LSN XCHANGE. Baseret på søgetermer indenfor dette område vil brugere modtage information om yderligere fokuspunkter og kontaktmuligheder i organisationerne, for dermed at kunne finde den rette samarbejdspartner i grænseregionen. Gratis oprettelse for at drage fordel af disse regionale kompetencer sker på www.lsnxchange.de. BONEBANK Kompetenceatlasset kan findes på hjemmesiden efter login.


Forskningsartikel udgivet i tidsskriftet Translational Medicine

23.11.2019 - Vores projektpartnere fra Odense Universitetshospital har udgivet resultaterne af deres kliniske studier i tidsskriftet STEM CELLS Translational Medicine. Forskningsartiklen omhandler forholdet mellem cellemorfologi og stamcellefunktioner. Titlen er ” Single-cell high content imaging parameters predict functional phenotype of cultured human bone marrow stromal stem cells”. Forskerne har identificeret selektionskriterier for knoglemarvsstamceller, der kan anvendes i fremtidige studier indenfor knogleregeneration. Studiet blev udført som en del af BONEBANK-projektet. Tillykke til Justyna Kowal, Hagen Schmal og Moustapha Kassem!
Artiklen er tilgængelig på https://stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/sctm.19-0171. STEM CELLS Translational Medicine er et månedligt, peer-reviewed tidsskrift, der arbejder for fremskridt indenfor klinisk anvendelse af celler, og bygger bro mellem klinisk og molekylærbiologisk stamcelleforskning.


Kinesisk delegation møder BONEBANK

07.10.2019 - I begyndelsen af oktober 2019 besøgte Dekanen ved Tsinghua Universitets Medicinske Fakultet vores projektpartner Life Science Nord, sammen med repræsentanter fra ZhengZhou Life Science Cluster. ZhengZhou Life Science Cluster er et nyt initiativ til at bygge et campus i samarbejde med Tsinghua Universitet. BONEBANK-projektet blev også præsenteret under besøget og var genstand for stor interesse fra kinesisk side. Tsinghua Universitet er et at verdens mest prestigefyldte universiteter, med et tilknyttet universitetshospital, der har over 10.000 senge.


Video med vision

19.09.2019 - Christina Bober fra projektpartneren soventec har lavet en kort video der enkelt forklarer deres vision for, hvordan celleprodukters data deles mellem forskellige hospitaler via BONEBANK-datacentret. soventec udvikler software, der gennem specielle IT-løsninger forbinder alle hospitaler involveret i BONEBANK-projektet. I dette arbejde ”er databeskyttelse og datasikkerhed af stor vigtighed”, som direktør Kai Diercks udtrykker det.
Til videoen


BONEBANK i Europe Biobank Week i Lübeck!

05.08.2019 -  Tre af vores partnere, Regina Maushagen, Giulia Facchinetti og Timo Gemoll fik optaget deres abstacts på den betydningsfulde konference Europe Biobank Week 2019, der blev afholdt 8.-11. oktober 2019 i Lübeck. Regina gav en mundtlig præsentation over emnet ”Det tysk-danske Interreg projekt BONEBANK sigter mod at etablere en GMP-efterlevende arbejdsgang for brug af knoglemarvens mesenkymale stamceller i regenerativ medicin”. Giulia afholdte en planchepræsentation over emnet ”Cryo-præserverings effekt på knoglecellekvalitetsparametre”. Timo Gemoll gav en mundtlig præsentation om ”Brug af høj-opløselig væskekromatografi-tandem-massespektrometri til bestemmelse af prøvekvalitet i hospitalers biobanker”, inkluderende data fra BONEBANK-konsortiet.


Første projektmøde i Slesvig

12.06.2019 - Det første fælles projektmøde i BONEBANK’s udvidelsesfase blev afholdt 12. juni i Slesvig Handels- og Industrikammers lokaler. Mødets fokus var primært på workshops, hvor specifikke emner og overordnede udfordringer blev behandlet, med udvikling af systematiske tilgange til problemløsning for øje. BONEBANK’s udvidelsesfase handler om konsolideringen af eksisterende resultater, grundlæggelsen af en BONEBANK-organisation, udviklingen af et nyt GMP-efterlevende celleprodukt, etableringen af et kompetenceatlas, samt at gøre BONEBANK selvopretholdende efter projektets afslutning.


Endelig rapport om BONEBANK til rådighed for download

29.03.2019 –"Som kirurg kaster jeg dagligt knoglemarv og knoglestykker, der indeholder denne værdifulde ressource i kassen. Sikke et spild! "Siger BONEBANK projektpartner Prof. Arndt Peter Schulz fra Universitetsmedicinsk Center Slesvig-Holsten. Dette refererer til stamceller, der bortskaffes som rutinemæssigt medicinsk affald. I deres 22-siders slutrapport viser projektpartnerne, hvilke løsninger BONEBANK har udviklet i de sidste tre år for ikke at kassere biomateriale og stamcellerne det indeholder, men indsamle det, gemme det i en biobank og gøre det tilgængeligt for forskning. Et nyt kirurgisk instrument, koncepter for transportkæden af biomaterialer og udviklingen af en it-infrastruktur - disse og flere resultater præsenteres af projektpartnerne i den endelige rapport. til den endelige rapport


Ny BONEBANK Nyhedsbrev tilgængelig

05.03.2019 Det nuværende BONEBANK nyhedsbrev fokuserer på Bone Innovation Summit 2019. Download nyhedsbrevet for at lære mere om forskningsområderne og de vigtigste fund fremlagt af projektpartnerne. til nyhedsbrevet


BONEBANK træder i forlængelsesfasen

01.03.2019 Biobanken og innovationsplatformen går ind i anden runde! En finansiering i mængden af 1,5 millioner euro giver BONEBANK indtil august 2020 interessenter såsom biobanker og virksomheder og fjernelse sygehuse og hospitaler, der udfører implantater, der indgår i projektet. Ved kick-off-mødet den 14.-15. Marts i Odense satte de tyske og danske partnere kurset for videre samarbejde. På forkant var aftalen om fælles handling fra partnerne i løbet af de næste 18 måneder. Større effektivitet i knoglen høst, en endnu bedre kvalitet af de ekstraherede stamceller til biobanken samt en platform for datacentret - alle disse er de centrale spørgsmål, som den vil gå i forfølgelsen af BONEBANK projekt. De nye projektpartnere Institut for Klinisk Immunologi på Næstved Hospital og Lübeck Universitet hjælper med at gøre dette. Handels- og industrikamrene i Lübeck bliver den nye netværkspartner til etablering, vedligeholdelse og intensivering af kontakter med regionaløkonomien.


BONE INNOVATION SUMMIT 2019

15.02.2019 – Hvordan kan innovationer inden for knogleheling fremdrives? Hvilke metoder kan udvikles til succesfuldt at behandle komplikationer som infektioner og knoglemonpositioner? Hvilke mål forfølges i den nuværende forskning? Hvordan kan industri og hospitaler arbejde sammen med succes? Disse og andre spørgsmål blev drøftet på BONE INNOVATION SUMMIT 2019 (BONIS 2019) af repræsentanter fra industri, forskning og hospitaler. Den internationale konference blev åbnet med en keynote-adresse af Dietmar Hutmacher, professor ved Queensland University of Technology i Brisbane, Australien og ekspert inden for regenerativ medicin. Arrangørerne var Interreg-projekterne BFCC og BONEBANK samt nordopediske netværk, der finansieres af staten Schleswig-Holstein. Alle tre projekter beskæftiger sig med specifikke aspekter af knogleheling.
BONE INNOVATION SUMMIT 2019 fandt sted den 13. og 14. februar i Media Docks i Lübeck. læs mere


Højt besøg på Stryker

Den 27.11. En dansk delegation fra regionen Sjælland besøgte BONEBANK partner Stryker i Schönkirchen nær Kiel. Delegationen bestod af Heino Knudsen, præsident for Region Sjælland, Holger Schau Rasmussen, borgmester i Lollands kommune og fem andre regionale repræsentanter. De fik et indblik i målene såvel som nuværende og fremtidige aktiviteter hos BONEBANK. Udfordringerne inden for fremstilling af medicinsk udstyr og mulige udgangspunkt for videre samarbejde blev diskuteret. Under en efterfølgende tur havde delegationen mulighed for at se på produktionsprocessen.

Før mødet havde delegationen mødt premierminister Daniel Günther og minister for europæiske anliggender Dr. Sütterlin-Waack om at undertegne en fælles handlingsplan 2019-2020 for fremtidigt samarbejde.


BONEBANK hos BIO-Europa - Kørsel af vores Business Case!

BONEBANK-projektet var repræsenteret på BIO-Europa i København, Danmark, i november 2018. Hovedformålet med vores projektpartner Thomas Frahm (Life Science Nord Management GmbH) var at sætte fokus på forretningsmodellen og ideerne til produkter. Han skulle finde ud af, hvilke internationale virksomheder og beslutningstagere i bioteknologi og medicinalindustrien tænker på vores resultater, som er blevet udviklet i de sidste to år. Sammenfattende havde vi 19 møder med beslutningstagere fra 14 nationer. Samtalen drejede sig om selve projektet, forretningsmodellen for stamceller til forskning, stamcellernes kvalitet, regulatoriske aspekter og fordelene for patienter og industri. De fleste af befolkningen havde en stor interesse for cellerne generelt, især i forhold til kliniske tilfælde (patientspecifikke stamceller med klinisk baggrundsinformation). Derfor er BONEBANK på rette spor, og projektpartnerne arbejder for at tilvejebringe fremtidige stamceller til terapeutiske aspekter. Projektudvidelsen BONEBANK extension phase, der starter i marts 2019, muliggør udvidelsen af disse aktiviteter.
BIO-Europa afholdes hvert år i forskellige byer og er den største partnerkonference for den globale biotekindustri i Europa. I 2019 finder BIO-Europa sted i Hamburg, Tyskland, den 11.-13. November. Life Science Nord vil være den tredje vært for den regionale vært.


Sundhedssystemer i tyskland og danmark

12.10.2018 - BONEBANK partnere har sammenlignet tyskerne og dansk sundhedsystemer. Dit

spørgsmål: Hvilke muligheder tilbyde de respektive systemer til stamcelleforskning? Hvilke aktiviteter til udvikling af stamceller egnet til terapi stotte dig? Der er potentiale til omkostningsrestitutioner? Analysen skal give antydninger til fremtid udvikling.

Til PDF-dokuementet Overview and comparison of health and reimbursement systems relevant for exploitation of stem cells


Grønt lys til BONEBANK extension phase

25.07.2018 - Projektpartnerne har indsendt en ansøgning om fornyelse af BONEBANK projektet, som nu er godkendt af INTERREG sekretariatet. Projektet løber således frem til august 2020. Med et yderligere budget på 1,5 mio, EUR bliver andere stakeholder som fjernelses- og implantationssygehuse, biobanker og virksomheder integreret og en BONEBANK-organisation grundlagt. Som nye projektpartnere bidrager Institut for Klinisk Immunologi på Næstved Hospital og Lübeck Universitet deres ekspertise. IHK zu Lübeck vil støtte netværkspartnerne med at opretholde kontakter med den regionale økonomi.


BONEBANK-Harvester testet i USA med succes

25.06.2018 - Som et led i udviklingen af et egnet medicinsk høstinstrument til stamcelleholdigt materiale blev en STRYKER-Workshop afholdt i et selskabsejet institut i New Jersey, USA i begyndelsen af juni 2018. En erfaren kirurg fik mulighed for at teste og præsentere de nuværende prototyper fra BONEBANK-Harvester og afprøve dem på anatomiske testprøver. Testene viste en sikker funktion af enheden og en god anvendelighed for kirurgen i forskellige brugsscenarier. Anvendelsen i operationsstuen og den tidligere risikovurdering for patienten blev bekræftet af lægen.


Personlig kontakt med danske MedTech-virksomheder

20.06.2018 - En delegation af danske medicinsk teknologi-selskaber var på besøg den 18. og 19. juni i Lübeck for at skabe personlige kontakter med tyske aktører i sundhedssektoren. BONEBANK med sin grænseoverskridende Biobank var også med og efterspurgt. Professor Arndt Peter Schulz præsenterede mål og aktiviteter af BONEBANK i lokaler ved handelskammeret i Lübeck. Ortopedisten og ulykke kirurgen fra Universitetshospitalet Schleswig-Holstein siger: ”Der kunne knyttes vigtige kontakter med danske medicintekniske virksomheder for at hjælpe os med at nå deres mål i BONEBANK, såsom udvikling af passende sterilt emballeringsmateriale og udvikling af en stamcelleimplantationsenhed."
Rejsen blev organiseret af den danske Health Tech Group (DHTG). DHTG forener leverandører af produkter og løsninger til sektoren medicinsk udstyr, den farmaceutiske sektor og hospitaler.


Europa Biobank Uge 2018: Abstract accepteret

10.06.2018 - Det interdisciplinære Center for biobank-Lübeck havde indsendt en Abstract for Biobank Europe Week 2018 under titlen "international harmonisering og standardisering mellem Danmark og Tyskland: Det tysk-danske Interreg-projekt BONEBANK". Denne Abstract er nu blevet godkendt af det videnskabelige udvalg. Således vil BONEBANK partnere være til stede ved en af de store Biobanking konferencer over hele verden.

Biobank Europe Week 2018 afholdes den 4.-7. september 2018 i Antwerpen, Belgien. Her mødes biobank samfundet for at diskutere de fremtidige udfordringer for biobank, at netværke og udforske nye muligheder for samarbejde. Temaet for 2018 er "Biosharing for Scientific Discovery". Læs mere:  www.europebiobankweek.eu

Biobanker har også indsendt en Abstract hos det Nationale Biobank Symposium i Berlin den 11. og 12. december 2018 - med gode chancer for succes.


Prøver fra over 100 patienter taget

Projektpartnerne fra Lübeck Universitetshospital har indsamlet prøver fra hidtil 40 patienter, og opbevaret 24 deraf i kvælstof tanke ved temperaturer under -150 °C ved Interdisciplinært Center for biobank-Lübeck. De resterende 16 prøver blev sendt til University Hospital i Odense til forarbejdning. Den danske projektpartner har på Odense Universitetshospital indsamlet knoglemarvsprøver fra 68 donorer, hvorfra der er isoleret stromale (mesenkymale) stamceller, som nu bliver analyseret. Således er projektmålet allerede nået, som er formuleret i projektansøgningen. I ansøgningen var der planlagt 20 prøver i Slesvig-Holsten og 20 i Danmark.


BONEBANK på NDR tv

08.04.2018 - Tv var kommet for at besøge Arndt Peter Schulz, og derved opstod en reportage, der blev vist i Slesvig-Holsten Magazin. Traumakirurgen fra Lübeck fortalte i et interview, hvordan han kom op med idéen om at generere stamceller til behandling af knoglebrud fra medicinsk affald. I et tre minutters video bidrag vises, hvordan der indbetales i "knogle bank fra Lübeck".


Værdifulde netværk kontakter på "BioMedTec Ideas"

23.03.2018 - BONEBANK var repræsenteret med en messestand ved „BioMedTec Ideas“ i Lübeck. Videnskabsfolk og iværksættere fra medicinsk og life science industrien præsenterede innovative produktudviklinger og idéer. Gennem de mange udstillingsstande skabtes en markedsplads for idéer, hvor udviklingen blev drøftet, kontakter knyttes og kunder vindes. ”Vi førte interessante samtaler, der kan fremme overførslen af vores forskningsaktiviteter til økonomien," sagde en begejstret Timo Gemoll fra University Hospital Slesvig-Holsten, Campus Lübeck. Molekylærbiologen repræsenterede Interreg-projektet sammen med sine kolleger Professor Arndt Peter Schulz og Lina Nießen. Arrangementet var arrangeret af handelskammeret i Lübeck i samarbejde med andre partnere.


Kryokonservering af knoglemateriale og isolerede stamceller på UKSH

10.03.2018 - I BONEBANK-projektet testes de opbevaringsbetingelser, der er nødvendige for at sikre kvaliteten af biomaterialeprøver i hele deres opbevaringstid indtil senere brug.  til artikel


Interview med den ledende partner Arndt Peter Schulz

01.03.2018 - "Vi udvikler ikke bare en ny teknologi. Der er en række produkter og metoder, vi arbejder på. I øjeblikket er vi eksempelvis i færd med at udvikle et helt ny medicinsk produkt, en engangsindretning til produktion/dyrkning af knoglemarvstamceller fra knoglemateriale opnået under brudrelaterede rutineoperationer," siger ledende partner Arndt Peter Schulz.  til interview


Sat fælles parametre for databasen

13.02.2018 - En af de vigtigste forudsætninger for den grænseoverskridende biodatabank er den samlede definition af de parametre, de involverede partnere bruger til at dokumentere karakterisering af prøven eller behøver for at finde prøverne til videre forarbejdning. De tyske og danske partnere  er blevet enige om et enkelt parameter ved et projektmøde i Kiel. Med parametersæt indstillet til prøvedatabasen, er de tyske og danske interesser med hensyn til fælles standarder begge blevet taget hensyn til.
Hos BONEBANK bliver knoglemateriale undersøgt og bearbejdet af henholdsvis et hold i Odense og i Lübeck. Dataene fra disse decentralt oprettede prøver indtastes i den virtuelle prøvedatabase. Via den webbaserede adgang, kan prøverne på tværs af teams forvaltes og identificeres til enhver tid.
Denne database er tilpasset og udvidet af soventec baseret på dens prøvemanagementsoftware Lab OS® specielt til BONEBANK-projektet.
I det næste trin konverterer Soventec parametrene til dataskabeloner og gør dem tilgængelige for partnere via indtastningsfelter. Her er det især matchning af forskellige koder, der anvendes i det danske og det tyske sundhedsvæsen, der udgør en udfordring. Hvis dette lykkes, vil det i høj grad forenkle efterfølgende arbejde på fælles data.


Workshop med innovative sundhedsprojekter i Odense

30.11.2017 - Under mottoet "Sundhed Innovation - i dag og i morgen" organiserede Interreg Tyskland-Danmark den første sundhedsworkshop i Forskerparken, videnskabsparken i Odense. Interreg-projekterne, som fremmer innovative løsninger inden for sundhedssektoren, var inviteret. I fokus stod udveksling af erfaringer og netværk med hinanden med henblik på fælles aktiviteter i fremtiden. For BONEBANK-Leadpartner Arndt Peter Schulz, var workshoppen en stor succes: ”Vi talte med mange andre partnere og knyttede interessante kontakter. Og således fik vi udviklet et par ideer til fremtidige Interreg-projekter. Jeg håber, at sådan noget igen snart vil finde sted.”


© Möller / IHK
© Möller / IHK

Stamcelleprojekt er også interessant for den regionale økonomi

06.10.2017 - Interreg-projektet BONEBANK’s aktuelle partnermøde fandt sted den 28. og 29. september i handelskammerkontoret (IHK) i Slesvig. De tyske og danske partnere fra videnskab og industri koordinerede deres næste skridt hen imod etableringen af den grænseoverskridende biobank for stamceller fra knoglemark. Anke Spoorendonk, Slesvig-Holstens minister for europæiske anliggender (fhv.), som kunne vindes for projektets Advisory Board/rådgivende udvalg, deltog også.
Handelskammeret støtter projektet, fordi "Den regionale økonomi kan drage fordel af det, især life science industrien," siger administrerende direktør Stefan Wesemann. "Virksomhederne kan bruge stamcelleprodukter til forskning og udvikling eller skabe nye produkter."
Og projektpartneren Kai Diercks fra soventec GmbH, den internationale softwarevirksomhed, tilføjer: "Vi er glade for at kunne støtte udviklingen af denne lovende stamcelle-baserede helingsproces med vores it-løsninger i dokumentation og logistik."


BONEBANK på Global Biobank Week 2017

15.09.2017 - Global Biobank Week fandt sted i Stockholm i år under mottoet "Towards Harmony in Biobanking". BONEBANKs projektpartnere fik mulighed for at introducere sig til det internationale fagpublikum med en plakatpræsentation "Cross-border biobanking: The German-Danish Interreg project BONEBANK ".
Partnerne bruger konferencen til at udveksle ideer med andre biobanker: "Alle har interesse for, at vi bruger materiale, der afvises som "affald "i rutineoperationer. Især biobanker, der specialiserer sig i bevarelse af humant væv, er særligt kede af dette spild af ressourcer", siger Christina Bober fra soventec GmbH.
Konferencens program byder på mange emner, som har stor betydning for BONEBANKs projektpartners videre arbejde, fx it-forbindelsen mellem forskellige biobank-lokaliteter. Eksperter på dette område holdte foredrag om etiske og juridiske grundlag
– også hos lokaliteter i forskellige lande.


Software til en effektiv datastyring i den grænseoverskridende biobank

01.06.2017 - For at kunne drive BONEBANK's stamcelle-biobank effektivt er et af projektets delmål at forbinde de deltagende steder IT-teknisk på en sådan måde, at de uden problemer kann arbejde med fælles data. Den hertil anvendte software skal markere prøverne fra BONEBANK-projektet og beskrive deres karakteristik, kvalitet og egenskaber. Pseudonymiserede datasæt administreres i fællesskab, så relevante informationer om donorprøverne kan findes ved hjælp af strukturerede søgeforespørgsler. til artikel


Markedsanalyse viser BONEBANK's fremtidspotentiale

01.06.2017 - Hvad er behovene for og kravene til den offentlige og den industrielle stamcelleforskning? Hvilke rammebetingelser gælder for biobanking, udvindingen af stamceller og deres anvendelsesmuligheder? Disse spørgsmål har vi fra Life Science Nord Management GmbH undersøgt i „Needs and Requirement Analysis“, som giver oplysninger om forskning og udvikling samt de kliniske og industrielle anvendelsesfelter inden for knoglestamcelleområdet. til artikel


Isolering af stamceller fra restprodukter efter operationer

01.06.2017 - Der findes mere end 100 igangværende kliniske forsøg hvor mesenkymale stamceller (MSC) fra knoglemarven anvendes. På grund af begrænset adgang til stamceller har vi udviklet en ny strategi til indsamling af knoglemarv til udvinding af MSC. I stedet for at aspirere af knoglemarv fra frivillige raske donorer, indsamler vi den fra restprodukter fra rutineoperationer af patienter som har givet samtykke dertil. til artikel


Høje krav til operationsinstrument til materialeudtagning

01.06.2017 - BONEBANK-projektets koncept baserer sig i høj grad på et særligt kirurgisk instrument til operationslægen, som han i løbet af en frakturbehandling kan bruge til at udtage en tilstrækkelig mængde af stamcelleholdigt materiale, der er biologisk vitalt og af en høj kvalitet. Som en globalt anerkendt producent af medicinsk udstyr råder firmaet STRYKER over den faglige kompetence, kapacitet og interne struktur til effektivt og målrettet at kunne opfylde denne delopgave om at stille et sådant instrument til rådighed og få det godkendt i Europa. til artikel


Tysk ministerium investerer 14,4 millioner euro i tyske biobanker

30.05.2017 - Det tyske uddannelses- og forskningsministerium (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) understøtter tyske biobanker med 14,4 millioner euro. Biobanker råder over et stort potentiale inden for innovativ sundhedsfremme. Ved hjælp af biobanker kan man opbygge vigtige prøve- og datalagere til undersøgelsen af sygdomme. Også det Tværfaglige center for biobanking-Lübeck (Interdisziplinäres Centrum für Biobanking-Lübeck, ICB-L) med professor Jens K. Habermann understøttes af ministeriet. ICB-L deltager i BONEBANK-projektet.
til pressemeddelelsen (på tysk)


Kirurger interesserer sig for det innovative projekt

27.03.2017 - På den 134. kongres af Deutsche Gesellschaft für Chirurgie var vores projektpartnere fra Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck og fra Life Science Nord Management GmbH repræsenteret med en stand. Prof. Arndt Peter Schulz, Lina Nießen, Wiebke Zweig, dr. Anna Struck og dr. Gerhard Heinrichs glæder sig over den store interesse blandt kongresdeltagerne.


Åbningskonference om stamcelleforskning

01.10.2016 - I september 2016 gennemførte vi vores åbningskonference med titlen „Nyeste forskning om stamceller til knoglegenkendelse“ i Odense. Det var et udbytterigt arrangement med mange inspirerende fakta og ideer for et grænseoverskridende samarbejde inden for stamceller.

 

til programmet (PDF)


"Business and Science: Two worlds. One idea."

25.09.2016 - Fehmarnbelt Days 2016 fokuserede på spørgsmålet om, hvordan erhvervsliv og forskning passer sammen. Vores projektpartner Nils Reimers fra Stryker beskrev det fremragende samarbejde mellem erhvervslivet og videnskaben med BONEBANK-projektet som best practice-eksempel.


Stamceller udtages

01.08.2016 - I juli 2016 startede vi med udvindingen af knoglestamceller, som vi bruger til en første forstudie. Projektpartner Lina Nießen observerer processen.